KHU VỰC QUẢN TRỊ

PomCRM

Đang cập nhật nội dung

Leads

Quản lý, lưu trữ và phân loại nguồn Khách hàng tiềm năng

Khách hàng

Tổng quan tài chính/hoạt động/thông tin từng khách hàng

Đề xuất

Tạo 1 kế hoạch chuyên nghiệp đề xuất từng khách hàng hay nội bộ doanh nghiệp

Ước tính

Bản mô phỏng đơn hàng thực sự, tăng khả năng duyệt từ khách hàng

Hóa đơn

Cho phéo theo dõi/xuất hóa đơn các mặt hàng và tạo báo cáo

Chi phí

Theo dõi chi phí nội bộ hay chi phí phải thu khách hàng phát sinh hay định kỳ

Thanh toán

Đa dạng phương thức thanh toán, liên kết nhiều cổng thanh toán trực tuyến Paypal, 2Checkout,….xuất biên nhận khi khách hàng thanh toán

Dự án

Quản lý dự án và theo dõi thời gian dành cho dự án cho từng nhân viên. Tương tác cao, trực tiếp giữa khách hàng và người thực hiện dự án

Ticket

Công cụ kết nối khách hàng với doanh nghiệp. Tiếp nhận yêu cầu từ khách hay trong nội bộ

Nhiệm vụ

Phân công nhiệm vụ đến từng nhân viên và theo dõi chúng

Lịch

Nâng cấp mạnh mẽ, kết nối Lịch Google

Báo cáo

Chuyên nghiệp và chi tiết dưới nhiều góc độ bằng biểu đồ hay số liệu thực tế

Mục tiêu (KPI)

tạo và theo dõi mục tiêu đặt ra, báo tình trạng % thực hiện, thất bại hay thành công đến từng nhân viên

Surveys (Khảo sát)

Công cụ Chăm sóc khách hàng, tạo bảng ý kiến khách hàng chuyên nghiệp, thống kê chi tiết kết quả thăm dò.

Hợp đồng

Tạo, lưu trữ và quản lý hợp đồng, nhắc nhở khi hơp đồng hết hạn.

Lưu trữ data

Nơi lưu trữ tài liệu riêng tư hay công khai

KHU VỰC CÀI ĐẶT

Nhân viên

Thêm/xóa
Phân quyền cho từng nhân viên

Khách hàng

Thêm/xóa
Phân loại nhóm khách hàng:
Vd: khách sỉ, khách lẻ, đại lý.v.v…

Phòng ban

Thêm/xóa
Tích hợp lịch Google vào từng phòng ban riêng biệt

Ticket

Thêm/xóa
Vd: Cao, Trung, Thấp…
Vd: Đã mở, Đang tiến hành…

Lead

Thêm/xóa
Phân loại nguồn khách hàng
Vd: facebook, quảng cáo, event…

Web to lead

Thêm/xóa
Tạo ra các from tự động tích hợp ngoài với các website khác để thu thập thông tin đến Lead..

Tài chính

Thêm/xóa
Tùy biến thuế đa dạng
Thay đổi ký tự tiền tệ

Hợp đồng

Thêm/xóa
Các loại hợp đồng theo từng nhu cầu cá nhân…

Email mẫu

Có thể tủy chỉnh và bố cục lại mail bằng html..

Fields mở rộng

Có thể thêm bất cứ trường nhu cầu nào mà không có giới hạn…

Vai trò, chức vụ

Thêm/xóa
Vai trò từng bộ phận
Vd: Giám đốc, Quản lý, Nhân viên…

Cron (Thời gian thực)

Một tính năng đặc biệt báo cáo thời gian thực 4.0
Vd: tự động lên lịch gửi mail, nhắc việc cho tất cả đối tượng..

TẠI SAO NÊN CHỌN POMCRM

Tại sao chọn PomCRM?

PomCRM là phẩn mềm quản lý quan hệ khách hàng, được phát triền bởi đội ngũ lập trình dự án CRM (IQMS),

Hệ thống lưu trữ

PomCRM được viết theo tiêu chuẩn CRM quốc tế (IQMS), Doanh nghiệp có thể cài đặt trực tiếp PomCRM lên sever của mình để quản lý…

Data khách khàng

8/10 doanh nghiệp bị đánh cắp data hàng tháng bởi những công ty lưu trữ cá nhân mà không hề hay biết…

Số lượng người sử dụng

Để tạo ra sự tiện lợi cho việc quản lý, chúng tôi không có tạo ra bất cứ giới hạn nào, cũng như không giới hạn người dùng…

Tương thích thiết bị

Các lãnh đạo không còn lo lắng khi phải thường xuyên di chuyển ở các nơi khác nhau, mà không sợ bị gián đoạn công việc…

Ngôn ngữ 20+ Quốc gia

Hiện tại chúng tôi đã cung cấp +20 quốc gia để đáp ứng nhu cầu, cũng như doanh nghiệp có thể giao dịch với các công ty đa quốc gia mà không bị giới hạn…
Một số: English, Trung quốc, Hà lan, Pháp, Đức, Nhật bản, Nga.v.v…

HỌ NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI

100+ Doanh nghiệp

+0000000000