Phần mềm CRM

Quản lý dự án tự động với PomCRM, tại sao không?

Với những dự án sản xuất hay thi công công trình, việc theo dõi tiến độ, cập nhật tiến độ phải đảm bảo liên tục, cao độ nhất là khi các sự cố bất ngờ luôn luôn có thể xảy ra. Việc quản lý truyền thống đang ngày càng kém hiệu quả với chi phí cho quản lý cao, hiệu suất kém và thiếu sự minh bạch.

Việc phát triển phần mềm tùy chỉnh như PomCRM, với các công cụ thiết kế hỗ trợ doanh nghiệp quản lý dự án đang ngày càng thay thế hiệu quả hơn cho cấu trúc quản lý dự án truyền thống:

 • Chủ động theo dõi quy trình, tiến độ thực hiện dự án
 • Quản lý thời gian hiệu quả-giá trị cốt lõi quan trọng trong thực hiện dự án
 • Vấn đề được phát hiện và xử lý kịp thời, nhanh chóng hơn. Dễ dàng quản trị rủi ro
 • Dễ dàng phân công việc, nhiệm vụ cho các thành viên
 • Tiết kiệm chi phí quản lý
 • Tăng sự trao đổi, cải thiện sự giao tiếp trong nhóm
 • Khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới
 • Khách hàng/đối tác chủ động trong việc tự theo dõi công việc. Từ đó, nâng cao sự hài lòng và đánh giá chuyên nghiệp hơn.
 • Hệ thống đánh giá, báo cáo và quản lý trở nên minh bạch hơn.
 • Giảm thiểu những rủi ro, hạn chế trong công tác quản lý.
 • Dễ dàng lưu hồ sơ dự án làm cơ sở cho các dự án sau.
 • Khắc phục các hạn chế về địa lý, thời gian giữa các thành viên

Bằng cách áp dụng phương pháp quản lý  dự án hiệu quả, doanh nghiệp của bạn sẽ dễ dàng quản lý dự án thành công hơn, tiết kiệm chi phí và thời gian.

PomCRM là một giải pháp quản lý dự án tự động với các dự án, nhiệm vụ không giới hạn. Dự án trong PomCRM đi kèm với việc theo dõi tiến độ, thời gian, quy trình làm việc tự động hóa, biểu đồ Gantt, quản lý tài liệu và các công cụ hỗ trợ việc trao đổi giữa các thành viên, khách hàng và đối tác. Hơn cả việc quản lý dự án, hệ thống PomCRM giúp doanh nghiệp theo dõi chi phí và xuất hóa đơn, theo dõi công nợ sau khi thực hiện.