Thời gian áp dụng
Chỉ định domain
Hệ thống lưu trữ
Đào tạo (Training)
Số người dùng (N.viên)
Số người dùng (K.hàng)
Hỗ trợ
GDPR
Chữ ký điện tử
Q.lý Lead
Quản lý khách hàng
Quản lý bán hàng
Quản lý Kế toán - Công nợ
Quản lý dự án - công việc
Quản lý chi phí
Quản lý Thanh toán Paypal, Authorize.net, Mollie, Braintree, PayU Money, Stripe, 2Checkout
Quản lý hợp đồng
Quản lý KPI (Mục tiêu)
Quản lý báo cáo
Quản lý Mail Marketing
Tích hợp lịch google
Tích hợp Dropbox
Quản lý thông báo (CRON) Đang cập nhật
Thêm trường tùy chỉnh
Quản lý ticket (vé)
Quản lý Survey (khảo sát)
DÙNG THỬ
Miễn phí
15 ngày
Thời gian áp dụng
15 ngày
Chỉ định domain
Có thể dùng domain or sub.domain theo yêu cầu của từng doanh nghiệp
Hệ thống lưu trữ
PomCRM
Đào tạo (Training)
Số người dùng (N.viên)
Số người dùng (K.hàng)
Hỗ trợ
24/7
GDPR
Chữ ký điện tử
Q.lý Lead
Quản lý khách hàng
Quản lý bán hàng
Quản lý Kế toán - Công nợ
Quản lý dự án - công việc
Quản lý chi phí
Quản lý Thanh toán Paypal, Authorize.net, Mollie, Braintree, PayU Money, Stripe, 2Checkout
Quản lý hợp đồng
Quản lý KPI (Mục tiêu)
Quản lý báo cáo
Quản lý Mail Marketing
Tích hợp lịch google
Tích hợp Dropbox
Quản lý thông báo (CRON) Đang cập nhật
Thêm trường tùy chỉnh
Quản lý ticket (vé)
Quản lý Survey (khảo sát)
VIP
đ 2.000.000
/tháng
Sale
Thời gian áp dụng
1 năm
Chỉ định domain
Có thể dùng domain or sub.domain theo yêu cầu của từng doanh nghiệp
Hệ thống lưu trữ
PomCRM Hỗ trợ hosting 1 năm Free Daily Backup PhpMyAdmin 99.99% Uptime Power Redundancy Fast & simple 24/7 support
Đào tạo (Training)
Số người dùng (N.viên)
Không giới hạn
Số người dùng (K.hàng)
Không giới hạn
Hỗ trợ
24/7
GDPR
Chữ ký điện tử
Q.lý Lead
Quản lý khách hàng
Quản lý bán hàng
Quản lý Kế toán - Công nợ
Quản lý dự án - công việc
Quản lý chi phí
Quản lý Thanh toán Paypal, Authorize.net, Mollie, Braintree, PayU Money, Stripe, 2Checkout
Quản lý hợp đồng
Quản lý KPI (Mục tiêu)
Quản lý báo cáo
Quản lý Mail Marketing
Tích hợp lịch google
Tích hợp Dropbox
Quản lý thông báo (CRON) Đang cập nhật
Thêm trường tùy chỉnh
Quản lý ticket (vé)
Quản lý Survey (khảo sát)
ULTRA
Liên hệ
Vĩnh viễn
Thời gian áp dụng
Vĩnh viễn
Chỉ định domain
Có thể dùng domain or sub.domain theo yêu cầu của từng doanh nghiệp
Hệ thống lưu trữ
Doanh nghiệp Lưu trữ tại sever của chính công ty bạn là điều khuyến khích.
Đào tạo (Training)
Số người dùng (N.viên)
Không giới hạn
Số người dùng (K.hàng)
Không giới hạn
Hỗ trợ
24/7
GDPR
Chữ ký điện tử
Q.lý Lead
Quản lý khách hàng
Quản lý bán hàng
Quản lý Kế toán - Công nợ
Quản lý dự án - công việc
Quản lý chi phí
Quản lý Thanh toán Paypal, Authorize.net, Mollie, Braintree, PayU Money, Stripe, 2Checkout
Quản lý hợp đồng
Quản lý KPI (Mục tiêu)
Quản lý báo cáo
Quản lý Mail Marketing
Tích hợp lịch google
Tích hợp Dropbox
Quản lý thông báo (CRON) Đang cập nhật
Thêm trường tùy chỉnh
Quản lý ticket (vé)
Quản lý Survey (khảo sát)