Phần mềm CRM

PomCRM_CRM đi đầu hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ luật GDPR tại Việt Nam

Quy định bảo vệ dữ liệu chung là gì?
Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) là quy định của luật EU về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư cho tất cả các cá nhân trong Liên minh châu Âu. GDPR áp dụng cho các tổ chức trong Liên minh Châu Âu, cũng như các công ty đặt bên ngoài EU. Về cơ bản, bất kỳ tổ chức nào cung cấp hàng hóa hoặc các dịch vụ hoặc giám sát các hành vi của đối tượng dữ liệu là công dân EU, đều bị ảnh hưởng bởi GDPR. Quy định áp dụng cho cả công ty kiểm soát lẫn công ty xử lý, nghĩa là “điện toán đám mây” không được miễn trừ khỏi việc thực thi GDPR.
Các tổ chức, bao gồm công ty kiểm soát và công ty xử lý, không tuân thủ GDPR có thể bị phạt tối đa lên đến 4 % doanh thu toàn cầu hàng năm hoặc khoảng 21,952 triệu USD (€20 triệu – tùy theo con số nào lớn hơn).


PomCRM có thể giúp Doanh nghiệp tuân thủ luật GDPR?
Từ ngày 25 tháng 5 năm 2018, bộ luật mới này sẽ bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư đối với các công dân EU nhưng cũng áp dụng với nhiều quốc gia khác theo nhiều cách.
Tại Việt Nam, các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh quốc tế, doanh nghiệp vận chuyển quốc tế, doanh nghiệp kinh doanh du lịch,…. có liên quan đến công dân EU đều chịu sự chi phối của luật này, cần tìm hiểu kỹ luật trước khi quá muộn.
Khi luật chỉ mới được đưa ra và áp dụng, còn xa lạ với nhiều doanh nghiệp kinh doanh và cả các nhà cung cấp điện toán đám mây(CRM), PomCRM đã cố gắng nghiên cứu luật GDPR để phát triển các tính năng mới trong CRM giúp doanh nghiệp tuân thủ GDPR.
Lưu ý:
PomCRM là một ứng dụng CRM dựa trên web tự lưu trữ giúp doanh nghiệp thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin từ các cá nhân, khách hàng tiềm năng và khách hàng. Điều quan trọng cần lưu ý, doanh nghiệp là chủ sở hữu của PomCRM / website / server xử lý thông tin doanh nghiệp lưu trữ. PomCRM có thể cung cấp các tính năng khác nhau sẽ giúp CRM của doanh nghiệp tuân thủ luật GDPR, nhưng trách nhiệm về việc sử dụng, bảo quản dữ liệu và tuân thủ đúng luật GDPR thuộc về doanh nghiệp. PomCRM không chịu trách nhiệm về việc doanh nghiệp cố tình làm sai, không tuân thủ theo GDPR.
PomCRM cung cấp các công cụ giúp doanh nghiệp cam kết và minh bạch trong vấn đề sử dụng dữ liệu liên quan đến khách hàng là công dân EU, đảm bảo các quyền theo luật GDPR:
-Quyền cá nhân
-Quyền được thông báo
-Quyền truy cập/Quyền cải chính
-Quyền xóa bỏ(Quyền được quên)
-Quyền di chuyển dữ liệu
-Quyền hạn chế xử lý
-Bằng lòng
Ngoài ra, PomCRM hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ GDPR trong quá trình sử dụng, vận hành hệ thống.
Chúng tôi tự hào vì là 1 trong những nhà cung cấp CRM đầu tiên tại Việt Nam đã hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ luật GDPR trong phiên bản cập nhật mới nhất. Ngoài ra, PomCRM cũng nâng cấp cao hơn về sự bảo mật và an toàn trong dữ liệu đối với doanh nghiệp.